Bibliothèque : livres, articles

1. 50 jaar Vermeylenfonds 45/95 / onder redactie van Helmut GAUS, Roland LARIDON en Johan NOTTE [et alii]. - (De Nieuwe Gemeenschap. Driemaandelijks tijdschrift; 1995, 24 p.). (BA 16.844)
2. Archief van het August Vermeylenfonds. - Gent : August Vermeylenfonds, [1982]. - 1 p.; 4° (BA 38.571)
3. August Vermeylen / door R. VERVLIET In : Geschiedenis en betekenis van het A. Vermeylenfonds, 1945-1985. - Gent : Vermeylenfonds, 1985. - 140 p. : ill., ind.; 4°, pp. 5-7. (BA B 2487)
4. Brieven van een Einzelganger / door Jeanine DE ROP In : De actualiteit van het werk van Hendrik de Man : een culturele benadering / door Roland LARIDON en Herman BALTHAZAR [et alii]. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1987. - 38 p. : facs., ill., ind.; 8°., pp. 28-30. (BA B 3240/12)
5. De actualiteit van het werk van Hendrik de Man : een culturele benadering / door Roland LARIDON en Herman BALTHAZAR [et alii]. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1987. - 38 p. : facs., ill., ind.; 8°. (BA B 3240/12)
6. "De betekenis van 11 juli". De oprichting van het Vermeylenfonds. Radiofragment / door W. DEBROCK In : Vlaamse en socialistische beweging. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1988. - 94 p. : bibl., ind. ; 4°, pp. 35-37. (BA B 3227)
7. De invloed van Hendrik De Man op de socialistische cultuurbeweging / door Piet DE BUYSER In : De actualiteit van het werk van Hendrik de Man : een culturele benadering / door Roland LARIDON en Herman BALTHAZAR [et alii]. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1987. - 38 p. : facs., ill., ind.; 8°., pp. 13-16. (BA B 3240/12)
8. De oprichting van het Vermeylen fonds in 1945 tegen de achtergrond van de na-oorlogse Vlaamse Beweging / door Els WITTE In : Vlaamse en socialistische beweging. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1988. - 94 p. : bibl., ind. ; 4°, pp. 23-28. (BA B 3227)
9. De Stichting van het AVF in 1945 tegen de achtergrond van de na-oorlogse Vlaamse Beweging / door Els WITTE In : Geschiedenis en betekenis van het A. Vermeylenfonds, 1945-1985. - Gent : Vermeylenfonds, 1985. - 140 p. : ill., ind.; 4°, pp. 108-111. (BA B 2487)
10. "Dichtung und Wahrheit". Zannekin of de evolutie van het beeld van een volksheld / door J. MERTENS In : Vlaamse en socialistische beweging. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1988. - 94 p. : bibl., ind. ; 4°, pp. 38-47. (BA B 3227)
11. Economische depressies en cultuur / door Pieter FRANTZEN In : De actualiteit van het werk van Hendrik de Man : een culturele benadering / door Roland LARIDON en Herman BALTHAZAR [et alii]. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1987. - 38 p. : facs., ill., ind.; 8°., pp. 18-26. (BA B 3240/12)
12. Geschiedenis en betekenis van het A. Vermeylenfonds, 1945-1985. - Gent : Vermeylenfonds, 1985. - 140 p. : ill., ind.; 4° (BA B 2487)
13. Hendrik de Man, een Vlaams socialist / door Juliaan CAPELLE In : De actualiteit van het werk van Hendrik de Man : een culturele benadering / door Roland LARIDON en Herman BALTHAZAR [et alii]. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1987. - 38 p. : facs., ill., ind.; 8°., pp. 33-34. (BA B 3240/12)
14. Hendrik de Man en de contradicties in de begrippen volks-, arbeider- en elitecultuur / door Herman BALTHAZAR In : De actualiteit van het werk van Hendrik de Man : een culturele benadering / door Roland LARIDON en Herman BALTHAZAR [et alii]. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1987. - 38 p. : facs., ill., ind.; 8°., pp. 5-6. (BA B 3240/12)
15. Het AVF als bindteken van de Vlaamse en Socialistische beweging / door Herman BALTHAZAR In : Geschiedenis en betekenis van het A. Vermeylenfonds, 1945-1985. - Gent : Vermeylenfonds, 1985. - 140 p. : ill., ind.; 4°, pp. 78-79. (BA B 2487)
16. Het eerste Vlaams Socialistisch Congres (20-21 maart 1937). Historische context en betekenis / door H. VAN VELTHOVEN In : Vlaamse en socialistische beweging. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1988. - 94 p. : bibl., ind. ; 4°, pp. 5-22. (BA B 3227)
17. Het eerste Vlaams Socialistisch Congres in 1937 en de grootse Alternatieve Socialistische Gulden-Sporenfeesten van 1937-38-39 te Kortrijk. Een historische situering / door Roland LARIDON In : Vlaamse en socialistische beweging. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1988. - 94 p. : bibl., ind. ; 4°, pp. 54-72. (BA B 3227)
18. Het verschijnsel van de polarisatie : een bijdrage tot dat verschijnsel door het August Vermeylenfonds. - Gent : August Vermeylenfonds, 1987. - 64 p. : ind.; 4°. (BA B 2835/9)
19. Käthe Kollwitz : acht werken / door Käthe Kolwitz. - Tielt : Vermeylenfonds / Gemeentekrediet, agentschap Tielt, 1980. - s.p. : ill.; 32 cm. - Met documentaire nota's 1980 nr. 3, nr. 4 en 5 (BA LZ 706)
20. Stand en uitbouw van de Vlaamse Beweging. 1. Verslag over de enquête van het Vermeylenfonds / door Prof. Dr. E. BLANCQUAERT. - 1947. - 48 p.; 8° In : Stand en uitbouw van de Vlaamse Beweging. - Gent : Vermeylen-Fonds, 1947-1948. - 3 vol.; 8° (BA B 928)
21. Vlaamse en Socialistische Beweging. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1988. - 94 p. : ill., ind.; 4°. - (Sociaal-economische Studiën, 4) (BA B 2970/6)
22. Vlaamse en socialistische beweging / door S. Loccufier en Roland Laridon. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1988. - 94 p. : bibl., ind.; 4° (BA B 3227)
23. Vrijmoedige bedenkingen over Vlaamse Beweging, politieke partijen en symbolen / door J. MERTENS In : Vlaamse en socialistische beweging. - Gent : A. Vermeylenfonds, 1988. - 94 p. : bibl., ind. ; 4°, pp. 48-53. (BA B 3227)


Périodiques

24. dng = De Nieuwe Gemeenschap : driemaandelijks ledenblad van het August Vermeylenfonds / uitgegeven door August Vermeylenfonds. - Gent : Koen Goethals. - ill.; 30 cm (BC Rc 7029)
25. Mededelingen / uitgegeven door het Vermeylenfonds ; onder redactie van Alois Gerlo. - Brussel : A. Gerlo. - 14,5 x 21,5 cm (BC Rc 2754)