Recommencer la recherche Format d'imprimante Page suivante (2 de 3) Dernière page (3 de 3) Aide
Archives (12 de 84)
Contexte archivistique L'affaire Elias
Contexte archivistique Archives de guerre Jean Vossen, secrétaire-général des Affaires Intérieures : corr., nota's, versl., 1931-1958 (principale...
Contexte archivistique Archives VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond) : briefw., rapporten, nota's, circulaires, lijsten, 1940-1944 (principalement 19...
Contexte archivistique Brief Elias aan Reeder betreffende het V.N.V. in mei 1943. - 1 pièce
Contexte archivistique Collection 'Jours de Guerre' de l'émission de télé qui portait le même nom RTBF-Charleroi, 1940-1994 (principalement 1989-...
Contexte archivistique Décisions, notes et listes de la ville de Gand concernant la réalisation du Grand Gand et divers, 15/05/1942-16/11/1942. -...
Contexte archivistique Documents Albert De Poortere, chef de l' Afdeeling Kultuur du VNV et echevin à Malines : ontwerpteksten, knips., voordr....
Contexte archivistique Documents divers : cartons d'invitations annonçant des expositions (1941-1943-1947) ; textes de Wilchar sur format carte p...
Contexte archivistique Documents d'Henri Elias concernant la résistance et la presse clandestine : corr., versl., 05/1944-09/1944. - 1 vol + 2 fa...
Contexte archivistique Dossiers en provenance des archives Persönlicher Stab Reichsführer SS concernant la politique d'occupation de la SS en Bel...
Contexte archivistique Lettre de A. Schulze à H.J. Elias (dirigeant VNV) concernant le livre de H. Hunke - 'Hanse, Rhein und Reich' - sur la lutt...
Contexte archivistique Pièces à conviction Auditorat Général près du tribunal de guerre concernant l'école de police de Gand : corr., nota's enz,...
Manuscrits (2 de 84)
La politique de collaboration du VNV sous la présidence de Hendrik Elias ("Dr. Hendrik Elias als leider van het V.N.V.") :...
Un parlementaire du VNV se défend ("Verweerschrift") : chronique (principalement 1940) / par Ernest Van Den Berghe. - 59 ...
Livres, articles, ... (9 de 84)
Boekdeel 1. Van historicus tot burgemeester, 1902-1942. - 506 p. : ill. In : Hendrik Jozef Elias. Biografie / door Pieter ...
Boekdeel 2. Van VNV-leider tot historicus, 1942-1973. - pp. 515-1238 : bibl., facs., ill., ind. In : Hendrik Jozef Elias. ...
Dr. Hendrik-Jozef Elias, 1902-1973. - Berchem : Peeters, 1973. - 12 p.; 8°
Een mens van vlees en bloed ... ? Een biografie van Hendrik Jozef Elias door Pieter Jan Verstraete / door Joris Dedeurwaer...
Hendrik Elias : historicus in de politiek / door Bruno De Wever In : België, een maatschappij in crisis en oorlog, 1940 = ...
Hendrik Jozef Elias / door Pieter Jan Verstraete. - p. 69-82 In : Achtste Bulletin van de Tweede Wereldoorlog / onder reda...
Hendrik Jozef Elias : biografie / door Pieter Jan Verstraete. - Kortrijk : eigen beheer, 2005. - 2 vol.; 23 x 15,5 cm
Mocht Dr. H.J. Elias zijn hoofd redden ? / door Jaak Ooms. - Hasselt : eigen beheer, 1983. - 17 p.; 21 cm
Rommelpot - Degrelle - Walter Boucherij - Hendrik Elias - Schuind - Professor Geyl. - 318 p. : ind.; 8°. - (naamregister) ...
Coupures de presse (8 de 84)
Coupures de presse concernant Hendrik Jozef ELIAS, homme politique et historien, nationaliste flamand, leader du VNV, coll...
Dr. Elias : "Ik kan de Vlaamse Beweging geen betere dienst bewijzen dan me te doen vergeten" (1959) / door Frans Verleyen ...
Dr. Elias. - 1. Wetenschap en politiek. - 2. En toch een tweede aktivisme. - 3. Opvolger van Staf de Clercq. - 4. Diets of...
Dr. Elias. - 1. Wetenschap en politiek. - 2. En toch een tweede aktivisme.. - 3. Opvolger van Staf de Clercq. - 4. Diets o...
Dr. Hendrik Elias / door Arthur de Bruyne. - Hendrik Elias zeventig / door Karel Dillen // In : Dietsland-Europa, VI/1972
Dr. Hendrik J. Elias, leider van het VNV. - 1. Tien jaar na zijn dood. - 2. Tegen de SS-politiek. - 3. Vóór de storm. - 4....
Een verkeerd beeld van Dr H. J. Elias. - 1. Frans van der Elst méér advokaat dan historicus ? - 2. Het Dietse ideaal niet ...
José Antonio. - 1. Mens of mythe ? - 2. Stichter van de Falange. - 3. "Het leven...geen vuurwerk / door E. de V. ; (i.e. A...
Photothèque (53 de 84)
August Borms, leader nationaliste flamand, 1941-1944. - 24 photos
Banquet à Bruxelles offert par H. J. Elias aux volontaires du front de l'Est, 1940-1945. - 1 photo
Bommenterreur en Invasie krijgen ons niet klein! Wij voelen ons sterk met onzen Leider Elias. Hij staat met ons temidden v...
Camp pour officiers organisé par la Milice thioise-Brigade noire (DM-ZB) à Wieze, 1/9/1943. - 49 photos
Christiaan Turcksin, fondateur et dirigeant de la Fabriekswacht-Vlaamse Wachtbrigade (WB)-Flakbridage, 1944. - 3 photos
Collaboration (clichés en verre) : Hommage de Staf De Clercq et du bourgmestre Elias par le VNV : [1940-1945]. - 19 photos
Commémoration de la bataille des Eperons d'Or organisée par la Ligue nationale flamande (VNV) à Antwerpen, 11/7/1943. - 10...
Commémoration des héros organisée par la Ligue nationale flamande (VNV) au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 24/1/1943. ...
Commémoration des héros organisée par la Ligue nationale flamande (VNV) à Bruxelles, 22/1/1943. - 16 photos


Recommencer la recherche Format d'imprimante Page suivante (2 de 3) Dernière page (3 de 3) Aide