Recommencer la recherche Afficher dans le contexte Aide
  Archives : fonds
Archives partielles de la Landesgruppe Belgien de la Auslandsorganisation de la Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 1932-1944. - 222 p. en fardes : dact., ron., ms.

Contenu : Het bestand bevat tevens archief van "angeschlossene Verbände" : "Deutsche Arbeitsfront" (DAF) (het gros van het materiaal), de "Nationalsozialistische Volkswohlfahrt" (NSV), de "Auslandsdeutsche Frauenschaft" (AFS) en de "Volksdeutsche Bewegung Luxemburg in Belgien" (VDBL).
deu
Het gros van de archiefmateriaal komt uit de zgn. "Algemene documentatie" die door het Auditoraat-generaal onmiddellijk na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in functie van processen betreffende collaboratie verzameld werd. Het grootste gedeelte van de "Algemene documentatie" bevindt zich in andere archiefbestanden van het SOMA (VNV, Rex, ...)

Le gros des archives vient du fonds 'Documentations générales' qui ont été réunies immédiatement après la Deuxième Guerre Mondiale en vue des procès concernant la collaboration. La plus grande partie de 'Documentations générales' se trouvent au CEGES (VNV, Rex,...)
Créateur
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Auslandsorganisation. Landesgruppe Belgien
Contexte Archives
Archives et documents du gouvernement militaire allemand, d'institutions allemandes civiles et concernant la Wehrmacht
Archives partielles d'autorités officielles allemandes (parti et état) et organisations relatives à la Belgique avant et pendant l'occupation, 1930-1945
Archives partielles de la Landesgruppe Belgien de la Auslandsorganisation de la Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 1932-1944. - 222 p. en fardes : dact., ron., ms. Contenu :
Cote
CEGES AA 477 (Dépôt Aviation (Magasins); commander)
Mots-clé
allemagne--conditions sociales--1933-1945
deutsche arbeitsfront--antwerpen
deutsche arbeitsfront--belgique
deutsche arbeitsfront. buchergilde gutenberg--belgique
erla (entreprise)
femmes et national-socialisme
guerre mondiale (1939-1945)--gouvernement militaire allemand--belgique
guerre mondiale (1939-1945)--travail volontaire--allemagne
guerre mondiale (1939-1945)--travail volontaire--antwerpen
luxembourg--histoire--1940-1945 (occupation)
nationalsozialistische deutsche arbeiterpartei. auslandsorganisation--belgique
nationalsozialistische deutsche arbeiterpartei. auslandsorganisation--bruxelles
union des travailleurs manuels et intellectuels
Voir aussi
Voir aussi Een deel van het AO Belgien-archief berust in copie in het Legermuseum; de originelen daarvan in het Bundesarchiv Berlin.
Index ou entrée additionnelle G. De Coster, Duitse organisaties in België (Inventarissen 28), R. BOIJEN, Inventaris der Archieffondsen "Auslandsorganisation der NSDAP in België, 1932-1944" en "Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps (NSKK), 1941-1944, (Centrum voor Militaire Geschiedenis, Inventarissen, V), Brussel, 1980, p. 1-8.
Notes